تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

مرموزترین کتاب جهان

05فروردین
داستان رازهای پنهان مرموزترین کتاب جهان؛ رازهایی از عمق تاریخ!

داستان رازهای پنهان مرموزترین کتاب جهان؛ رازهایی از عمق تاریخ!

از زمانی که مرموزترین کتاب جهان در سال ۱۹۱۲ خریداری شد، تلاش بسیاری از محققان، از جمله رمزنویسان و رمزگشایان نظامی برای رمزگشایی این نسخه‌ی خطی ناموفق بوده است؛ با این حال، محققان توانسته‌اند برای سرگذشت این کتاب، فرضیه‌هایی مطرح کنند... .